Politica de confidentialitate

In conformitate cu prevederile Legii 677/2001 cu modificarile si completarile ulterioare, Socos Construct SRL prelucreaza date cu caracter personal, cu respectarea principiilor mentionate in continuare, in scopuri legitime.

Prelucrare datelor se realizeaza prin mijloace automate, cu respectarea cerintelor legale si in conditii care sa asigure securitatea, confidentialitatea si respectarea drepturilor persoanelor vizate.

Prelucrarea datelor se face cu respectarea urmatoarelor principii:

Legalitatea.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se face in temeiul si in conformitate cu prevederile legale.

Scopul bine-determinat.

Orice prelucrare de date cu caracter personal se face in scopuri bine determinate, explicite si legitime, adecvate, pertinente si neexcesive prin raportare la scopul in care sunt colectate.

Confidentialitatea.

Informatiile sunt prelucrate si folosite conform politicii de confidentialitate a datelor personale si nu vor fi folosite in nici un mod care contravine acestei politici; informaţiile colectate sunt folosite numai pentru scopul in care sunt colectate.

Consintamantul persoanei vizate.

Orice prelucrare de date cu caracter personal, cu exceptia prelucrarilor care vizeaza date din categoriile strict mentionate de Legea 677/2001, poate fi efectuata numai daca persoana vizata si-a dat consintamantul in mod expres si neechivoc pentru acea prelucrare.

Informarea.

Informarea se face de catre institutia care prelucreaza datele personale ale persoanei vizate.

Protejarea persoanelor vizate.

Persoanele vizate au dreptul de acces la datele care sunt prelucrate, de a interveni asupra acestora, de opozitie si de a nu fi supuse unei decizii individuale, precum si dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantei de judecata pentru apararea oricaror drepturi garantate de lege, care le-au fost incalcate. 

Politica prelucrarii datelor cu caracter personal

In conformitate cu dispozitiile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private,  Socos Construct SRL are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile prezentate mai jos, datele personale care ii sunt furnizate.

Socos Construct SRL se obliga sa pastreze confidentialitatea datelor personale furnizate prin intermediul site-ului www.socosconstruct.ro, asa cum prevad dispozitiile legii 677/2001 cu modificarile ulterioare privind protectia datelor personale.

DREPTURILE PERSOANEI VIZATE (reglementate de Legea 677/2001, cu modificarile si completarile ulterioare)

Dreptul de obtine de la Socos Construct SRL, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care va privesc sunt sau nu prelucrate de Socos Construct SRL;

Dreptul de a obtine de la Socos Construct SRL, la cerere si in mod gratuit rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma cu Legea 677/2001, in special a datelor incomplete sau inexacte;

Dreptul de a obtine de la Socos Construct SRL, la cerere si in mod gratuit transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma cu Legea 677/2001;

Dreptul de a va opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime, ca datele care va vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare; in caz de opozitie justificata prelucrarea nu mai poate viza datele in cauza;

Dreptul de va adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de Legea 677/2001 cu modificarile si completarile ulterioare, care v-au fost incalcate;

De asemenea, pentru a reclama nerespectarea drepturilor garantate de Legea 677/2001 cu modificarile si completarile ulterioare, va puteti adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau/si instantelor de judecata.

Scopul colectarii datelor

Socos Construct SRL prelucreaza datele cu caracter personal (ale cumparatorilor din mediul online prin intermediul www.socosconstruct.ro) care ii sunt furnizate prin navigarea pe site-ul www.socosconstruct.ro, in vederea achizitionarii de produse de pe acest site.

Datele cu caracter personal (nume, prenume, adresa, numar de telefon, email) pot fi prelucrate si utilizate de catre Socos Construct SRL atat in scopuri de promovare, cat si in scopul vanzarii de produse comercializate pe www.socosconstruct.ro

Socos Construct SRL nu va dezvalui unei terte parti niciuna din datele dumneavoastra (informatii personale sau informatii optionale) fara acordul dumneavoastra, cu exceptia cazului in care avem convingerea, de buna credinta, ca legislatia ne impune acest lucru sau ca acest lucru este necesar pentru protejarea drepturilor sau a proprietatii societatii noastre.

 

Definitii

Date cu caracter personal: Orice informatii referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila; o persoana identificabila este acea persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in mod particular prin referire la un numar de identificare ori la unul sau la mai multi factori specifici identitatii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Prelucrarea datelor cu caracter personal: Orice operatiune sau set de operatiuni care se efectueaza asupra datelor cu character personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea catre terti prin transmitere, diseminare sau in orice alt mod, alaturarea ori combinarea, blocarea, stergerea sau distrugerea.

Stocarea: Pastrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese.

Operator: Orice persoana fizica sau juridica, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritatile publice, institutiile si structurile teritoriale ale acestora, care stabileste scopul si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.


Angajamentul nostru

SOCOS CONSTRUCT SRL ştie cât de importantă este confidenţialitatea pentru clienţii noştri şi se străduiesc să explice clar modul în care colectăm, utilizăm, dezvăluim, transferăm şi stocăm informaţiile dvs. cu caracter personal. 

Prezenta Politică de confidenţialitate se aplică site-ului web care se referă la sau conţine linkuri către Politică (denumite colectiv „Serviciile” noastre). Prezenta Politica de confidențialitate se aplică indiferent dacă utilizaţi un computer, un telefon mobil, o tabletă, un televizor sau un dispozitiv electrocasnic ori alt dispozitiv inteligent pentru a accesa Serviciile noastre.

Mai jos veţi găsi un rezumat al principalelor mesaje incluse în Politica noastră de confidenţialitate..

Informaţiile pe care le colectăm

Colectăm diverse tipuri de informaţii corelate cu Serviciile, inclusiv:

• informaţii pe care ni le furnizaţi direct;
• informaţii pe care le colectăm privind modul în care utilizaţi Serviciile; şi
• informaţii pe care le obţinem din surse terţă parte.

De asemenea, este posibil să dorim consimţământul dvs. separat pentru colectarea informaţiilor sau să vă notificăm separat despre modul în care vă colectăm informaţiile cu caracter personal într-un mod care nu este descris în prezenta Politică de confidenţialitate, în funcţie de cerinţele anumitor servicii suplimentare. 

Utilizarea şi partajarea informaţiilor

Printre altele, utilizăm informaţiile pe care le colectăm în următoarele scopuri:

• pentru a vă oferi Serviciile solicitate;
• pentru a înţelege modul în care utilizaţi Serviciile, astfel încât să vă putem îmbunătăţi experienţa;
• pentru a înţelege mai multe despre clienţii noştri, astfel încât să le putem oferi cele mai relevante comunicări, servicii şi experienţe; şi
• pentru a oferi conţinut şi publicitate personalizate având consimţământul dvs. separat, atunci când este necesar.

Este posibil să partajăm informaţiile dvs. cu:

• afiliaţii;
• partenerii de afaceri – companii de încredere care pot furniza informaţii despre produsele şi serviciile care v-ar putea plăcea atunci când v-aţi oferit consimţământul separat;
• furnizori de servicii – companii care oferă servicii pentru sau în numele companiei SOCOS CONSTRUCT SRL;
• organismele de aplicare a legii – atunci când ni se solicită acest lucru sau pentru protecţia companiei SOCOS CONSTRUCT SRL şi a utilizatorilor săi. 

Informaţii suplimentare despre anumite produse şi servicii

• Cu toate că prezenta Politică de confidenţialitate se aplică tuturor Serviciilor noastre, vom oferi şi anumite suplimente specifice care conţin informaţii suplimentare despre practicile noastre în legătură cu anumite Servicii, atunci când este necesar. Suplimentele se aplică modului în care utilizaţi Serviciile acoperite de acestea.


Informatii pe care le colectam

Informaţii pe care le furnizaţi direct

Unele Servicii vă permit să ne furnizaţi informaţii direct. De exemplu:

unele dintre Serviciile noastre permit utilizatorilor să creeze conturi sau profiluri. În legătură cu aceste Servicii, vă vom solicita să furnizaţi anumite informaţii despre dvs.

dacă veţi comanda un produs sau un serviciu cu plată de la noi, vă vom solicita numele, informaţiile de contact, adresele de livrare şi de facturare, pentru a vă procesa comanda.

În cazul în care contactaţi echipa noastră de Servicii pentru clienţi pentru a discuta despre un produs sau un serviciu, a pune o întrebare sau a depune o plângere, vom colecta informaţii despre dvs. referitoare la serviciul pe care îl solicitaţi de la SOCOS CONSTRUCT SRL. Aceste informaţii colectate vor include numele dvs. şi, în funcţie de natura solicitării, pot include adresa de domiciliu, numărul de telefon, adresa de e-mail şi identificatorul dispozitivului.

unele dintre Serviciile noastre vă permit să comunicaţi cu alte persoane. Ceea ce comunicaţi se va transmite prin sistemele noastre.

Informaţii despre modul în care utilizaţi Serviciile

În afara informaţiilor pe care le furnizaţi, vom colecta informaţii despre modul în care utilizaţi Serviciile noastre prin intermediu software-ului de pe dispozitiv şi prin alte mijloace. Vom colecta:

informaţii despre dispozitiv ;

informaţii locale, cum ar fi semnalul GPS al dispozitivului sau informaţii despre punctele de acces Wi-Fi din apropiere şi releele celulare, care pot fi transmise către noi atunci când utilizaţi anumite Servicii, precum şi activarea acestei funcţii;

informaţii vocale, precum înregistrări ale vocii dvs. pe care le realizăm (şi le putem stoca pe serverele noastre) atunci când activaţi această funcţie şi utilizaţi comenzi vocale pentru a controla un Serviciu sau când contactaţi echipa noastră de Servicii pentru clienţi. (Reţineţi că lucrăm cu un furnizor de servicii terţă parte care oferă servicii de transformare a vorbirii în text în numele nostru; acest furnizor poate primi şi stoca anumite comenzi vocale, în conformitate cu contractul încheiat între noi şi furnizorul de încredere de servicii terţă parte).

alte informaţii despre utilizarea de către dvs. a Serviciilor, precum aplicaţiile pe care le utilizaţi, site-urile web pe care le vizitaţi şi modul în care interacţionaţi cu conţinutul oferit prin intermediul unui Serviciu.

Informaţii din surse terţă parte

Este posibil să primim informaţii despre dvs. din surse disponibile public şi comercial (în limitele permise de lege), pe care le putem combina cu alte informaţii primite de la sau despre dvs. De asemenea, putem primi informaţii despre dvs. de la reţelele de socializare terţă parte atunci când decideţi să vă conectaţi la acestea.


Alte informaţii pe care le colectăm

Mai putem colecta alte informaţii despre dvs., despre dispozitivul dvs. sau despre modul de utilizare a serviciilor prin metode pe care vi le descriem în momentul colectării sau în alt mod, având consimţământul dvs. separat, atunci când este necesar.
Puteţi decide să nu ne furnizaţi anumite tipuri de informaţii, dar acest lucru poate afecta posibilitatea dvs. de a utiliza unele Servicii. Vă vom furniza informaţii relevante în momentul colectării, pentru a vă ajuta să luaţi o decizie informată.

Utilizarea informatiilor dvs.

Vom utiliza informaţiile pe care le colectăm în următoarele scopuri:

pentru a vă înregistra pe dvs. sau dispozitivul dvs. la un Serviciu;

pentru a oferi un serviciu sau o caracteristică solicitată;

pentru a oferi conţinut şi servicii personalizate, pe baza activităţilor anterioare în cadrul Serviciilor noastre având consimţământul dvs. separat, dacă este necesar;

pentru publicitate, cum ar fi furnizarea de reclame personalizate, de conţinut sponsorizat şi trimiterea unor comunicări promoţionale c consimţământul dvs. separat, atunci când este necesar;

pentru a evalua şi a analiza piaţa, clienţii, produsele, campaniile de publicitate şi serviciile noastre, în vederea unei înţelegeri mai bune şi mai detaliate, prin procese statistice, atunci când este necesar, a clienţilor noştri, în scopul de a vă oferi cele mai relevante comunicări, servicii şi experienţe.

pentru a solicita opiniile dvs. referitoare la produsele şi serviciile noastre şi a realiza sondajele în rândul clienţilor având comsimţământul dvs. separat, dacă este necesar;

pentru a înţelege modul în care sunt utilizate Serviciile noastre, astfel încât să le putem îmbunătăţi şi să dezvoltăm noi produse şi servicii;

pentru a vă oferi servicii de întreţinere şi asistenţă pentru dispozitiv;

pentru a desfăşura extrageri gratuite de premii, competiţii cu premii sau promoţii, în limitele permise de lege; şi

în alte scopuri, având consimţământul dvs. separat.

Este posibil să combinăm informaţiile de la sau despre dvs., inclusiv cele provenind de la servicii sau dispozitive diferite, în scopuri conforme prezentei Politici de confidenţialitate. De asemenea, ne bazăm recomandările, conţinutul şi caracteristicile personalizate, în scopul de a vă oferi o experienţă îmbunătăţită a Serviciilor, pe informaţiile pe care ni le furnizaţi direct, prin utilizarea Serviciilor, prin navigarea pe site-ul nostru web sau prin informaţiilor pe care ni le furnizează terţele părţi de încredere, pentru a ne ajută să ne înţelegem mai bine clienţii. Atunci când utilizăm terţe părţi de încredere pentru a ne îmbogăţi baza de date, ne asigurăm că există un acord executoriu din punct de vedere juridic între noi şi furnizorul terţă parte, pentru a ne asigura că toate datele combinate au fost obţinute în mod legal de la dvs. În funcţie de motivul pentru care combinăm datele şi de cerinţele legilor în vigoare, vor fi disponibile anumite controale pentru aceste combinaţii, ca, de exemplu, în meniurile de setări ale dispozitivelor sau ale aplicaţiilor sau prin vizitarea paginilor noastre web care vă oferă posibilitatea de a vă exercita drepturile individuale în cadrul legii de protejare a datelor.Vă oferim o gamă largă de opţiuni privind modul în care vă utilizăm informaţiile. Puteţi alege dacă doriţi să primiţi comunicări promoţionale de la noi urmând abonându-vă la început, şi, dacă vă răzgândiţi, urmând instrucţiunile de dezabonare incluse în prezenta comunicare. În plus, aveţi şi posibilitatea de a opta, prin schimbarea stărilor pentru anumite Servicii, în momentul în care vă trimitem o notificare imediată sau accesând paginile web corespunzătoare. De asemenea, ne puteţi contacta dacă aveţi nevoie de asistenţă pentru controlarea opţiunilor dvs.
SOCOS CONSTRUCT SRL procesează datele cu caracter personal pentru scopurile descrise mai sus. Temeiul juridic al SOCOS CONSTRUCT SRL de a prelucra date personale include prelucrări care: sunt necesare pentru executarea contractului dintre dvs. şi SOCOS CONSTRUCT SRL (de exemplu, pentru a vă oferi Serviciile şi pentru a vă identifica şi autentifica astfel încât să puteţi utiliza anumite Servicii); sunt necesare pentru respectarea cerinţelor legale (de exemplu, pentru a respecta normele de contabilitate în vigoare şi a face dezvăluiri obligatorii autorităţilor legale); necesare pentru interesele legitime ale SOCOS CONSTRUCT SRL (de exemplu, pentru a gestiona relaţia dintre noi şi dvs. şi pentru a îmbunătăţi relevanţa comunicărilor, experienţelor şi a serviciilor pentru clienţi) şi care se bazează pe consimţământului oferit de clienţii noştri (de exemplu, pentru a vă trimite comunicate despre produsele şi serviciile noastre şi pentru a vă furniza informaţii de marketing), care poate fi retras ulterior în orice moment, contactându-ne după cum este specificat în paragraful Cum să ne contactaţi, din această notificare privind confidenţialitatea, fără ca acest lucru să afecteze legalitatea prelucrării în temeiul consimţământului oferit înainte de retragerea acestuia.

Partajarea informatiilor dvs

Este posibil să dezvăluim informaţiile dvs. intern, în cadrul companiei sau al echipelor relevante, cum ar fi, fără limitare, echipa de relaţii cu clienţii, echipa juridică, echipa financiară, echipa de vânzări şi, dacă aţi optat pentru primirea mesajelor de marketing, echipele de marketing. De asemenea, puteţi dezvălui informaţiile dvs. către următoarele entităţi, numai în măsura în care va fi necesar pentru efectuarea Serviciilor:

Afiliaţilor. Informaţiile dvs.Pot fi partajate în cadrul afiliaţilor companiei SOCOS CONSTRUCT SRL în scopurile descrise de prezenta Politică de confidenţialitate. Termenul „afiliaţi” se referă la companii asociate cu SOCOS CONSTRUCT SRL  prin deţinere sau control comun.

Partenerilor de afaceri.De asemenea, putem partaja informaţiile dvs. cu parteneri de afaceri de încredere, inclusiv, dar fără limitare, cu operatori de reţele wireless şi cu distribuitorii. Aceste entităţi pot utiliza informaţiile dvs. pentru a vă oferi serviciile solicitate, a realiza prognoze privind interesele dvs. şi vă pot furniza materiale promoţionale, publicitate şi alte materiale având consimţământul dvs. separat.

Furnizorilor de servicii.De asemenea, putem dezvălui informaţiile dvs. către companii selectate atent, care furnizează servicii pentru noi sau în numele nostru, cum ar fi companiile care ne ajută la reparaţii, centrele de contact cu clienţii, cele pentru activităţi de asistenţă pentru clienţi, cele de publicitate, cele pentru sondaje privind satisfacţia clienţilor, cele de facturare sau cele care trimit e-mailuri în numele nostru. Prin prevederile contractuale, aceste entităţi au o capacitate limitată de a utiliza informaţiile dvs. în alte scopuri decât cel de a ne furniza servicii.

Altor părţi, atunci când acest lucru este prevăzut de lege sau după cum este necesar pentru protejarea Serviciilor noastre.Pot exista situaţii în care dezvăluim informaţiile dvs. către alte părţi: pentru a ne conforma legii sau drept răspuns la un proces legal obligatoriu (cum ar fi un mandat de percheziţie sau o hotărâre judecătorească);
pentru a verifica sau a asigura conformitatea cu politicile care reglementează Serviciile noastre; şi
pentru a proteja drepturile, proprietatea sau siguranţa companiei SOCOS CONSTRUCT SRL  sau a oricăror afiliaţi, parteneri de afaceri sau clienţi ai acesteia.

Altor părţi în legătură cu tranzacţiile corporative.Este posibil să dezvăluim informaţiile dvs. către o terţă parte în cadrul unei fuziuni sau în cazul transferului, achiziţionării sau vânzării ori în cazul unui faliment.

Altor părţi cu acordul dumneavoastră sau la indicaţia dumneavoastră.În afara dezvăluirilor descrise în prezenta Politică de confidenţialitate, este posibil să partajăm informaţii despre dvs. cu terţe părţi cu care consimţiţi separat sau solicitaţi să efectuăm o asemenea partajare.


Mentinerea sigurantei informatiilor dvs

Tratăm cu multă seriozitate protecţia datelor dvs. şi am implementat măsuri corespunzătoare, fizice şi tehnice, pentru a proteja informaţiile pe care le colectăm în legătură cu serviciile. Totuşi, reţineţi că, deşi luăm măsuri rezonabile pentru a vă proteja informaţiile, niciun site web, nicio transmisiune pe internet, niciun computer şi nicio conexiune wireless nu sunt complet sigure.

Drepturile dvs

Aveţi dreptul de a solicita detalii privind informaţiile despre dvs. pe care le colectăm şi de a ne cere să corectăm inexactităţile din aceste informaţii, de a obiecta sau de a solicita restricţionarea procesării, de a solicita accesarea, eliminarea sau portabilitatea informaţiilor dvs. În conformitate cu legislaţia din anumite jurisdicţii, este posibil să refuzăm procesarea unor solicitări care se repetă în mod nerezonabil, necesită un efort tehnic disproporţionat, pun în pericol confidenţialitatea altor persoane, sunt extrem de nepractice sau a unor solicitări de accesare care nu sunt cerute de legea locală. Dacă doriţi să solicitaţi accesarea informaţiilor dvs. contactaţi-ne.
Dacă solicitaţi ştergerea informaţiilor personale, înţelegeţi că este posibil să nu mai puteţi accesa ori utiliza Serviciile companiei şi că informaţiile personale rămase pot continua să existe pentru o anumită perioadă în evidenţele şi arhivele companiei SOCOS CONSTRUCT SRL , în conformitate cu legile în vigoare, dar că SOCOS CONSTRUCT SRL  nu va utiliza aceste informaţii în scopuri comerciale. Înţelegeţi că, deşi solicitaţi ştergerea, SOCOS CONSTRUCT SRL îşi rezervă dreptul de a reţine informaţiile dvs. cu caracter personal sau o parte relevantă a acestora, în conformitate cu secţiunea de mai jos privind „Reţinerea datelor” şi cu legile în vigoare. SOCOS CONSTRUCT SRL poate suspenda, limita sau încheia accesul dvs. la site-ul web din cauza încălcării Condiţiilor de utilizare SOCOS CONSTRUCT SRL , atunci când acest lucru este necesar pentru a proteja drepturile, proprietatea sau siguranţa companiei SOCOS CONSTRUCT SRL  sau a oricăruia dintre afiliaţii, partenerii de afaceri, angajaţii sau clienţii noştri.

Retinerea datelor

Nu vom reţine datele dvs. cu caracter personal pentru o perioadă mai mare decât cea necesară scopului în care au fost colectate. Acest lucru înseamnă că datele vor fi distruse sau eliminate din sistemele noastre în momentul în care nu mai sunt necesare.
Luăm măsurile necesare pentru a ne asigura că informaţiile despre dvs. sunt procesate şi reţinute pe baza următoarei logici:
1. cel puţin pe durata în care informaţiile sunt utilizate pentru a vă furniza un serviciu;
2. conform cerinţelor unei legi, ale unui contract sau în legătură cu obligaţiile legale; sau
3. atâta timp cât este necesar pentru scopul în care au fost colectate, sunt procesate sau atâta timp cât este necesar conform prevederilor oricărui contract, oricărei legi în vigoare ori în scopuri statistice, făcând obiectul unei protecţii corespunzătoare.


Linkuri si produse ale unor terte parti in cadrul serviciilor noastre

Este posibil ca Serviciile noastre să ofere linkuri către site-uri web şi servicii terţă parte aflate în afara controlului nostru. Nu răspundem pentru securitatea şi confidenţialitatea informaţiilor colectate de site-uri web sau alte servicii. Trebuie să fiţi precaut şi să examinaţi declaraţiile privind confidenţialitatea aplicabile site-urilor web şi serviciilor terţă parte pe care le utilizaţi.
De asemenea, vă punem la dispoziţie anumite produse sau servicii dezvoltate de terţe părţ